• 00Gün
 • 00Saat
 • 00Dakika
 • 00Saniye

Bilimsel Program

KONGREMİZ AÇILIŞ KONUŞMALARIYLA SAAT 12:30 DA BAŞLAYACAKTIR.

11:00 DE BAŞLAYAN ROUND TABLE OTURUMLARINA HER MASA İÇİN 8 KİŞİLİK KAYIT ALINMIŞ OLUP, KAYITLARIMIZ DOLMUŞTUR.

KONGREYE GELİRKEN BUNU DİKKATE ALMANIZI ÖNEMLE RİCA EDERİZ.

23 Eylül 2022, Cuma    

12:30-13:00      AÇILIŞ TÖRENİ (SALON-A)

Prof Dr İsmail Mete İTİL

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Dernek 2. Başkanı

Doç. Dr. Ozan DOĞAN
Pelvik Taban ve Kozmetik Jinekoloji Dernek Başkanı

13:00-14:25      PELVİK ORGAN PROLAPSUSU OTURUMU (SALON-A)

                        Oturum Başkanları: Prof. Dr. Eray ÇALIŞKAN, Prof. Dr. İsmail Mete İTİL

13:00-13:15      Pelvik organ prolapsusunun anatomisi

            Prof. Dr. Ömer Tarık YALÇIN

13:15-13:30      Gebelik ve doğumun pelvik taban üzerine etkisi

            Prof. Dr. S. Cansun DEMİR

13:30-13:45      Pelvik organ prolapsusunda konservatif yaklaşımlar

            Prof. Dr. Berna HALİLOĞLU PEKER

13:45-14:00      Pelvik organ prolapsusunda meş komplikasyonları ve multidisipliner yönetim

            Prof. Dr. Hüseyin CENGİZ

14:00-14:10      Tartışma

14:10-14:25      PELVİK ORGAN PROLAPSUSUNDA CERRAHİ TEKNİKLER OTURUMU (SALON-A)

                        Oturum Başkanları: Prof. Dr. Melike DOĞANAY, Op. Dr. Selçuk SÖYLEMEZ

14:25-14:40      Pelvik organ prolapsusu yönetiminde temel prensipler

            Prof. Dr. Ateş KARATEKE

14:40-14:55      Vajinal cerrahide sınırlarımız ne olmalı? Vajinal yaklaşımla üreter diseksiyonu ve yüksek uterosakral fiksasyon

            Doç. Dr. Mehmet SAKINCI

14:55-15:10      Arka kompartman hastalıkları (Enterosel, perineal desensus sendromu): Tanı ve tedavisi

            Prof. Dr. Hakan AYTAN

15:10-15:25      Neovajen operasyonlarına laparoskopik yaklaşım

            Prof. Dr. Fatih ŞENDAĞ

15:25-15:40      Radikal pelvik cerrahiler sonrası pelvik taban disfonksiyonları

            Doç. Dr. Tüyan İLHAN

15:40-15:50      Tartışma

15:50-16:00     KAHVE MOLASI

16:00-17:30      PELVİK TABAN OTURUMU – 1 (SALON-A)

                        Oturum Başkanları: Prof. Dr. Serdar DİLBAZ, Prof. Dr. Kadir GÜZİN

16:00-16:15      Genital bölge yaralanmaları ve genital mutilasyonlarda yaklaşım nasıl olmalıdır?

            Prof. Dr. Berna DİLBAZ

16:15-16:25      Menopoz sonrası genitoüriner sendrom

            Prof. Dr. Fatih DURMUŞOĞLU

16:25-16:40      Ürojinekolojide kullanılan yaşam kalitesi ölçekleri: Hangi hastaya, hangi ölçek kullanılmalı?

            Prof. Dr. Fatma Ferda VERİT

16:40-16:55      Pelvik organ prolapsusu: Tanımlama, Değerlendirme, Transperineal USG

            Op. Dr. Bertan AKAR

16:55-17:10      Gebelik döneminde pelvik organ prolapsuslarına yaklaşım ve üriner inkontinans yönetimi

            Doç. Dr. Hakan TİMUR

17:10-17:20      Tartışma

17:20-18:15      KOZMETİK JİNEKOLOJİYE GİRİŞ (SALON-A)

            Oturum Başkanları: Prof. Dr. Eray ÇALIŞKAN, Prof. Dr. Yiğit ÇAKIROĞLU

 17:20-17:35      Genital kozmetik işlemler için anatomik değerlendirme

             Doç. Dr. Ozan DOĞAN

17:35-17:50      Kozmetik jinekoloji – Hasta seçimi, değerlendirilmesi ve yasal zemin

            Op. Dr. Murat YASSA

17:50-18:05      Preoperatif hazırlık ve postoperatif bakım

            Prof. Dr. Nida BAYIK

18:05-18:15      Tartışma

18:15-18:30      Akılcı İlaç Kullanımı

            Op. Dr. Kübra BAĞCI

 

13:00-14:00      SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-1 (SALON-B)

                        Oturum Başkanları: Op. Dr. Pınar BİROL İLTER, Op. Dr. Hilmi TAŞDEMİR

14:00-15:00      SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-2 (SALON-B)

                        Oturum Başkanları: Dr. Hande SEZER, Op. Dr. Erhan CÖMERT

15:00-16:00      SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-3 (SALON-B)

                        Oturum Başkanları: Op. Dr. Arzu Bilge TEKİN, Op. Dr. Hakan KIZILET

16:00-17:00      SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU – 4 (SALON-B)

                        Oturum Başkanları: Dr. Nesime Damla İPLİK, Op. Dr. Can ÜYÜK

 

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ…

24 Eylül 2022, Cumartesi         

08:30-09:45      PELVİK ORGAN PROLAPSUSU CERRAHİ TEKNİK OTURUMU: VİDEO ŞÖLENİ – 1 (SALON-A)

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fatih ŞENDAĞ, Doç. Dr. Ozan DOĞAN

08:30-08:45      Kanıta dayalı Abdominal sakropeksi

Doç. Dr. Deniz BALSAK

08:45-09:00  Laparaskopik Meshsiz POP Cerrahisi

Op. Dr. Resul KARAKUŞ

09:00-09:15      Zor promontoryuma yaklaşım, anatomik varyasyonlar ve korunma yöntemleri

Doç. Dr. Ali AKDEMİR

09:15-09:30      Laparoskopik pektopeksi

 Prof. Dr. Hasan TERZİ

09:30-09:45      Laparoskopik lateral süspansiyon

Doç. Dr. Nurullah PEKER

Happy Intim

 09:45-10:30      Uydu Sempozyumu- Happy INTIM (SALON-A)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sevtap HAMDEMİR KILIÇ

Genital Bölge Pigmentasyon Bozukluklarına Yaklaşım ve Renk Açma Teknikleri

Doç. Dr. Aşkı ELLİBEŞ KAYA

 10:30-10:45      KAHVE MOLASI

10:45-12:10      PROLAPSUS CERRAHİ TEKNİK OTURUMU: VİDEO ŞÖLENİ – 2 (SALON-A)

 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Niyazi TUĞ, Op. Dr. Arzu KOÇ BEBEK

10:45-11:00      vNOTES ile yüksek uterosakral ligaman süspansiyonu: Prolapsusta yeni yaklaşım

Doç. Dr. Cihan KAYA

11:00-11:15      Yükselen trend: LeFort parsiyel kolpoklezis, total kolpoklezis

Doç. Dr. Egemen ERTAŞ

11:15 -11:30     Sakrospinöz ligament fiksasyonu

Doç. Dr. Çetin KILIÇÇI

11:30-11:45      Apikal ve ön vajinal duvar prolapsusunun cerrahi tedavisinde Self Retaining Support (SRS)

Prof. Dr. Fuat DEMİRCİ

11:45 -12:00     Laparoskopik sütur histeropeksi: Kime, nasıl yapalım?

Prof. Dr. Gazi YILDIRIM

12:00-12:10      Tartışma

12:10-13:35      PROKTOLOJİ OTURUMU (SALON-A)

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Tunç YALTI, Doç. Dr. Ozan DOĞAN

12:10-12:25      Obstrükte defakasyon sendromu

 Prof. Dr. Tunç YALTI

12:25-12:40    Rektal prolapsus cerrahi tedavileri

Prof. Dr. Feza YARBUĞ KARAKAYALI

12:40-12:55      Fekal inkontinansa yaklaşım ve tedavisi

Prof. Dr. İlker SÜCÜLLÜ

12:55-13:35      ÖĞLE YEMEĞİ

13:35-14:30      PROKTOLOJİ-2 OTURUMU (SALON-A)

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Şafak HATIRNAZ, Op. Dr. Erkan KALAFAT

13:35-13:50  Rektovajinal ve obstetrik fistüllere yaklaşım

Prof. Dr. Murat BOZKURT

13:50-14:05      Posterior forniks sendromu

Op. Dr. Murat YASSA

14:05-14:20      Obstetrik anal sfinker yaralanma sendromu (OASIS): Tanı, tedavi ve önleme stratejileri

Doç. Dr. M. Abdussamet BOZKURT

14:20-14:30      Tartışma

 14:30-15:15      KADIN ÜRİNER İNKONTİNANSI OTURUMU – 1 (SALON-A)

Oturum Başkanları: Op. Dr. Volkan KURTARAN, Prof. Dr. Levent YAŞAR

 14:30-14:45      Üriner inkontinansa yaklaşım; Tanımlama ve değerlendirme

 Doç. Dr. Özgür YENİEL

14:45-15:00      Üriner inkontinansta mesh komplikasyonları ve multidisipliner yönetimi

Prof. Dr. İsmail Mete İTİL

15:00 -15:15     Urge Üriner inkontinansta cerrahi bir seçenek olabilir mi? CESA-VASA operasyonu

Doç. Dr. Hanifi ŞAHİN

Petkoz Fotona

15:15-16:00         Uydu Sempozyumu- Fotona Laser (SALON-A)

Oturum Başkanı: Op. Dr. Seçil GÜNAY AVCI

Fotona ile geniş spektrum jinekolojik laser uygulamaları (En son genel bakış)

Prof. Dr. Tamer EREL

16:15-17:25      KADIN ÜRİNER İNKONTİNANSI OTURUMU – 2  (ÜROLOJİ) (SALON-A)   

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Veli MİHMANLI, Doç. Dr. Mehmet Akif SARGIN

 16:15-16:30      Anatomik modellemenin cerrahi eğitim, yapay zeka ve fonksiyonel ürolojide kullanımı

Prof. Dr. Emre HURİ

16:30-16:45      Aşırı aktif mesaneye bütüncül yaklaşım ve yönetimi

Doç. Dr. Hüseyin DURUKAN

16:45-17:00      Üriner inkontinansta ürodinaminin yeri nedir?

Prof. Dr. Erdoğan ASLAN

17:00-17:15      Sakral nöromodülasyon

Prof. Dr. Emre HURİ

17:15-17:25      Tartışma

17:25-18:35      KOZMETİK JİNEKOLOJİDE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR – 1  (SALON-A)

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Eray ÇALIŞKAN, Op. Dr. Selçuk SÖYLEMEZ

17:25-17:40      Labioplasti ve klitoral hoodoplasti teknikleri

Doç. Dr. Ozan DOĞAN

17:40-17:55      Vajinoplasti, perineoplasti

Doç. Dr. Alper BAŞBUĞ

17:55-18:10      Mons pubis estetiği, Labium majör hipotrofilerine cerrahi yaklaşım

 Op. Dr. Murat EMANETOĞLU

18:10-18:25      Skar revizyonu yönetimi (Epizyotomi, sezaryen skar, gebelik çatlakları)

Prof. Dr. Sevtap HAMDEMİR KILIÇ

18:25-18:35      Tartışma

25 Eylül 2022, Pazar

08:30-09:45      INTEGRAL TEORİ OTURUMU (SALON-A)

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hüseyin CENGİZ, Prof. Dr. İsa Aykut ÖZDEMİR

 08:30-08:45      Pelvik Taban Cerrahisinde İntegral Teori Temelli stratejiler

Prof. Dr. Klaus GOESCHEN

08:45-09:00      Integral Teori temelli, doğal doku ile transvajinal Pelvik Organ Prolapsusu cerrahisi

Dr. Ion-Andrei MUELLER-FUNOGEA

09:00-09:15      Integral teori temelinde Pelvik Organ Prolapsusu cerrahisi için doğru bilinen yanlışlar ve yanlış bilinen doğrular

Dr. Alpaslan ÇALIŞKAN

09:15-09:30      Zincirlenmiş Vajen Sendromu: Patofizyoloji, tanısal özellikler ve cerrahi onarım

Prof. Dr. Klaus GOESCHEN

09:30-09:45      POP’lu kadınlarda anorektal disfonksiyonlar, aşırı – az aktif mesane semptomları, stres üriner inkontinans ve pelvik ağrının birlikteliği: etiyoloji, patofizyolojik yollar

Dr. Bernard LIEDL

Dr Arnold Monalisa Touch

09:45-10:30      Uydu Sempozyumu – Dr. ArnoldMonalisa Touch

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Aşkı ELLİBEŞ KAYA, Doç. Dr. Ozan DOĞAN

Konuşmacı: Dr. Pablo GONZALEZ ISAZA

10:30-10:45      KAHVE MOLASI 

 10:45-11:40      KADIN ÜROLOJİSİ OTURUMU (SALON-A)         

 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Alev ATIŞ, Op. Dr. Ali ODACILAR

10:45-11:00      Mesh destekli vaginal POP cerrahisinin, aşırı – az aktif mesane, anorektal disfonksiyon ve pelvik ağrılı hastalarda uzun dönem tedavisi

Dr. Bernard LIEDL

11:00-11:15      Vezikovajinal firstüller ve tamiri

Prof. Dr. Murat BİNBAY

11:15-11:30      Rekürren üriner trakt enfeksiyonları (RUTE): Tanı ve yönetim

Doç. Dr. Talip KARAÇOR

11:30-11:40      Tartışma

11:40-12:50      SEKSOLOJİ OTURUMU (SALON-A)

Oturum Başkanları: Op. Dr. Sibel GÜLOVA, Op. Dr. Zühal Dilek ŞANLI 

11:40-11:55      Kadında orgazmik bozukluklar tanı ve tedavi yöntemleri

Dr. Selcen BAHADIR

11:55-12:10      Kayıp Penis Sendromu: Mit mi realite mi?

Prof. Dr. Ege Can ŞEREFOĞLU

12:10-12:25      Vajinismusa pratik yaklaşım

Dr. İnci ÇAVUŞOĞLU

12:25-12:40      Genital estetik: Cinsel hayatı nasıl etkiler?

Doç. Dr. Aşkı ELLİBEŞ KAYA

 12:40-12:50      Tartışma

12:50-13:30      ÖĞLE YEMEĞİ  

 13:30-14:40      ÜRİNER İNKONTİNANS CERRAHİ TEKNİK OTURUMU: VİDEO ŞÖLENİ (SALON-A)          

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Recep YILDIZHAN, Doç. Dr. Özkan ÖZDAMAR

 13:30-13:45      Burch Kolposüspansiyon

Doç. Dr. Süleyman SALMAN

13:45-14:00      Mid-üretral slingler: Hangisini kullanalım? Güncel başarı oranları

Prof. Dr. Emin ÜSTÜNYURT

14:00-14:15      Üriner inkontinansta otolog fasya kullanımı

Prof. Dr. Nida BAYIK

14:15-14:30      Üriner inkontinansta botoks ve lazer uygulamaları, güncel bilgiler

Doç. Dr. Özge KÖMÜRCÜ KARUSER

 14:30-14:40      Tartışma

14:40-15:25      Uydu Sempozyumu-Mealis (SALON-A)

Vajinal daraltma operasyonlarından sonra rejenerasyon süreçleri         

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Ozan DOĞAN

Op. Dr. Murat YASSA

15:25-15:45      KAHVE MOLASI

 15:45-17:25      KOZMETİK JİNEKOLOJİDE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR -2 (SALON-A)          

Oturum Başkanları: Op. Dr. Volkan KURTARAN, Prof. Dr. Murat ARSLAN            

15:45-16:00      Otolog yağ dolgusu ve lipofilling uygulamaları

Prof. Dr. Eray ÇALIŞKAN

16:00-16:15      Genital bölgede hyaluronik asitin kullanımı

Prof. Dr. Sevtap HAMDEMİR KILIÇ

16:15-16:30      Vulvar bölge ip askı uygulamaları

Op. Dr. Ebru ALPER

16:30-16:45      Vajinal bölge ip askı uygulamaları

Doç. Dr. Aşkı ELLİBEŞ KAYA

16:45-17:00      Kozmetik jinekolojide komplikasyon yönetimi ve revizyon uygulamaları

Doç. Dr. Ozan DOĞAN

 17:00-17:10      Tartışma

  17:10-18:40      KOZMETİK JİNEKOLOJİDE CERRAHİ DIŞI YAKLAŞIMLAR (SALON-A)

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Ozan DOĞAN, Op. Dr. Fatih ŞAHİN

 17:10-17:25      Genital bölge lazer, radyofrekans ve HIFU uygulamaları

Doç. Dr. Aşkı ELLİBEŞ KAYA

17:25-17:40      Labia majora lifting için plazma enerji

Dr. Özgür AĞLAMIŞ

17:40-17:55      Genital bölge mezoterapisi ve anti-aging uygulamaları (Kollajen, DNA ışıltıları)

 Dr. Ufuk ALATEKİN

17:55-18:10      Genital bölge kök hücre ve PRP uygulamaları (O-shot, V-shot, G noktası uygulamaları)

Prof. Dr. Eray ÇALIŞKAN

18:10-18:25      Genital bölge rejuvenasyonu ve renk açma teknikleri

Dr. Ahmet ATALIK

 18:25-18:40      Tartışma ve Kapanış

23 Eylül 2022, Cuma

11:00-12:00      ROUND TABLE OTURUMU (ROUND TABLE SALONU)

MASA NO – 1

UZMANLAR

Prof. Dr. S. Cansun DEMİR

Doç. Dr. Hakan TİMUR

Moderatör: Op. Dr. Berkem ÖKTEN

KONULAR

Gebelik ve Doğum sürecinin pelvik taban üzerine etkileri

Doğum şekli nasıl olmalıdır?

Uzamış doğum eyleminin pelvik taban üzerine etkisi

Sezaryen sonrası vajinal doğum

Gebelikte fetüs sayısı ve pelvik taban ilişkisi

Gebelikte pelvik organ prolapsusu

Gebelikte üriner inkontinans

Epizyotomi uygulanmalı mı? Uygun epizyotomi şekli ne olmalı?

Obstetrik anal sfinkter hasarı tanınması ve yönetimi 

11:00-12:00      ROUND TABLE OTURUMU (ROUND TABLE SALONU)

MASA NO – 2

UZMANLAR

Prof. Dr. Fatih ŞENDAĞ

Doç. Dr. Ali AKDEMİR

Moderatör: Op. Dr. Kübra BAĞCI

KONULAR

Pelvik taban hastalıklarına laparoskopik yaklaşım

Üriner inkontinansta laparoskopinin yeri

Pelvik organ prolapsuslarına yaklaşım

Sakrokolpopeksi

Vajinal assiste sakrokolpopeksi

Pektopeksi

Pektopeksi güvenli midir? Corona mortis ilişkisi

Lateral mesh süspansiyonu

Lateral mesh süspansiyonunda çıpa noktası (anchor point) neresi olmalıdır?

POP cerrahilerinde uterus korunmalı mıdır?

POP cerrahisi sonrası gebelik

Gebelikte POP cerrahisi

Arka kompartmanın laparoskopik düzeltme cerrahisi (Ventral rektopeksi)

Ön kompartmanın laparoskopik düzeltme cerrahisi

Pelvik organ hastalıklarının tedavisinde komplikasyonların laparoskopik yönetimi

11:00-12:00      ROUND TABLE OTURUMU (ROUND TABLE SALONU)

MASA NO – 3

UZMANLAR

Prof. Dr. Klaus GOESCHEN

Op. Dr. Alpaslan ÇALIŞKAN

Moderatör: Op. Dr. Ecem EREN

KONULAR

 • Vaginal approach for pelvic floor disorders
 • Anterior compartment POP surgeries
 • Mesh vs. No Mesh in anterior POP repair
 • Sling methods for POP surgeries
 • Should we combine anti-incontinance surgeries and POP surgeries?
 • Posterior compartment POP surgeries
 • Mesh vs. No Mesh in posterior POP repair
 • Sling methods for POP surgeries
 • Enterocele repair – the technique
 • Vaginal approach for Douglas obliteration
 • Perineal body repair: Highlights
 • Apical compartment POP surgeries
 • Mesh vs. No Mesh in apical POP repair
 • Sling methods for POP surgeries
 • Should we preserve the uterus in vaginal approach?
 • Apical prolapse prophylaxis following vaginal hysterectomy (McCall, SSLF, HUSLS)
 • SSLF: Unilateral vs. bilateral?
 • Should we combine anti-incontinance surgeries and POP surgeries?
 • Native tissue vs. prosthetic meshes for vaginal POP repair
 • The role of 4-arm, 6-arm meshes in POP repair
 • Is Posterior IVS safe to perform?

11:00-12:00      ROUND TABLE OTURUMU (ROUND TABLE SALONU)

MASA NO – 4

UZMANLAR

Prof. Dr. Eray ÇALIŞKAN

Prof. Dr. Sevtap HAMDEMİR KILIÇ

Moderatör: Dr. Reyhan ASLANCAN

KONULAR

 • Kozmetik Jinekoloji
 • Kozmetik Jinekolojide Medikal Uygulamalar
 • Genital bölge anti-aging uygulamaları nelerdir?
 • PRP’nin kullanım alanları
 • Orgazm aşısı (O-shot, G-shot, V-shot, C-shot) etkili midir?
 • Genital bölge beyazlatmada doğru tercih ne olmalıdır? Lazer, Kimyasal, Mezoterapi
 • Genital bölge mezoterapisi hangi hastalar için uygundur?
 • Genital bölge dolguları: Yağ mı Hyaluronik asit mi tercih edilmelidir?
 • Hyaluronik asit tipinin seçiminde nelere dikkat edilmelidir?
 • Genital bölge lazer, radyofrekans ve HİFU uygulamaları
 • Hangi lazer cihazı kullanılmalıdır? (CO2, Er-Yag vb.)
 • Lazer üriner inkontinansta başarılı mıdır?
 • Vajinal daraltmada lazer mi cerrahi mi?
 • Kozmetik Jinekolojide Cerrahi Uygulamalar
 • Labioplasti endikasyonları nelerdir?
 • Labioplasti için doğru teknik hangisidir?
 • Klitoral hoodoplasti tek başına yapılır mı?
 • Klitoral hoodoplasti teknikleri nelerdir?
 • Preoperatif hazırlık ve postoperatif bakımı nasıl olmalıdır?
 • Vajinoplasti endikasyonları nelerdir?
 • Vajinoplasti teknikleri nelerdir?
 • Pelvik Organ Prolapsusu olan hastada vajinoplasti uygulanmalı mıdır? Önce hangisi tedavi edilmelidir?
 • Çocuk isteği olan hastaya vajinoplasti yapılır mı?
 • Vajinoplasti yapılan hasta gebe kalabilir mi? Doğum şekli nasıl olmalıdır? 

11:00-12:00      ROUND TABLE OTURUMU (ROUND TABLE SALONU)

MASA NO – 5

UZMANLAR

Prof. Dr. İsmail Mete İTİL

Prof. Dr. Berna HALİLOĞLU PEKER

Moderatör: Op. Dr. Ali KASAPOĞLU

KONULAR

 • Üriner inkontinans ile ilgili merak edilenler
 • Üriner inkontinans tipleri nelerdir?
 • Üriner inkontinans tanısında ürodinaminin yeri nedir?
 • Pelvik taban ultrasonu ürodinaminin yerini tutar mı?
 • Stres inkontinans tanısı nasıl konmalıdır?
 • Stres inkontinansın ilaçla tedavisi var mıdır?
 • Stres inkontinansın yönetiminde cerrahi seçenekleri nelerdir?
 • SUI cerrahisinde vajinal vs. abdominal yaklaşım doğrudur?
 • Burch kolposüspansiyon altın standart mıdır?
 • TOT mu TVT mi yapalım?
 • TOT: İç-dış veya dış-iç mi yapılmalı?
 • Meş tercihinde dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Mini-sling başarılı bir yöntem midir?
 • Meş erozyonu neden görülür ve önlenebilir mi?
 • Meş erozyonu tedavisinde ne yapılmalıdır?
 • Urge inkontinansın cerrahi tedavisi var mıdır?
 • Urge inkontinansın medikal tedavisinde ilaç seçimi nasıl olmalıdır?

11:00-12:00      ROUND TABLE OTURUMU (ROUND TABLE SALONU)

MASA NO – 6

UZMANLAR

Prof. Dr. Berna DİLBAZ

Prof. Dr. Fatih DURMUŞOĞLU 

Moderatör: Op. Dr. Elif UÇAR

KONULAR

 • Reproendokrinoloji gözüyle pelvik taban
 • PCOS
 • Menopoz
 • Obezite
 • Prematür Ovaryan Yetmezliği
 • Yaşlanmanın Pelvik Taban üzerine etkisi
 • Postmenopozal atrofik vajinit terimi halen geçerli mi?
 • Menapozun Genito-üriner Sendromu (GÜS) nedir?
 • GÜS tanısı nasıl olmalıdır?
 • Postmenopozal vajinal kuruluk tedavisinde yaklaşımlar nelerdir?
 • Postmenopozal genital cilt lezyonlarına nasıl yaklaşalım? (Liken sklerozis vb)
 • Hormonların pelvik taban üzerine koruyucu etkisi var mıdır?
 • Postmenopozal hastada Kegel egzersizleri işe yarar mı?
 • HRT tedavileri seçenekleri nelerdir?
 • HRT Üriner inkontinansını tedavi eder mi? POP’u engeller mi?
 • POP cerrahisi öncesi östrojen replasmanı verilmeli midir?
 • Kronik, rekürren vajinit tedavilerinde güncel durum nedir, nasıl bir yol izlenmelidir?
 • Kronik, rekürren vajinit tedavisinde cerrahinin ve lazerin yeri var mıdır?

MASA NO – 7

UZMANLAR

Doç. Dr. Cihan KAYA

Op. Dr. Murat YASSA

Moderatör: Op. Dr. Kerim ŞEVİKe

KONULAR

 • Jinekolojide Doğal orifis cerrahisi (v-NOTES)
 • Doğal orifisler nerelerdir?
 • Doğal orifis cerrahilerinin avantajları ve dezavantajları nelerdir?
 • vNOTES ile hangi jinekolojik ameliyatlar yapılabilir?
 • Laparoskopi mi, vNOTES mu yapalım? Neden?
 • vNOTES için uygun hasta seçimi nasıl olmalıdır?
 • Acil hastalarda vNOTES yapılır mı?
 • Obez hastalarda vNOTES güvenli midir?
 • Pelvik organ prolapsusu tedavisinde vNOTES ‘un yeri
 • vNOTES öncesi hasta hazırlığı nasıl olmalıdır?
 • vNOTES cerrahi sırasında karşılabilecek zorluklar nelerdir?

MASA NO – 8

UZMANLAR

Prof. Dr. Fuat DEMİRCİ

Prof. Dr. Ömer Tarık YALÇIN

Moderatör: Op. Dr. Eylem ODACILAR

KONULAR

 • Pelvik organ prolapsusunda (POP) hasta tercihi nasıl olmalı?
 • Hangi hastaya vajinal, abdominal yaklaşalım?
 • En iyi teknik var mıdır?
 • Herkese en iyi bildiğimiz teknik uygulayalım mı?
 • POP cerrahisinde heybede mutlaka bulunması gereken cerrahi teknikler nelerdir?
 • POP cerrahisinde Mesh kullanalım mı? Kime kullanalım?
 • Transvajinal mesh kullanımı konusunda güncel hukuksal durum nedir?
 • POP cerrahisinde ATFP’nin önemi nedir?
 • ATFP tamiri nasıl yapılır?
 • Self Retaining Support (SRS) nasıl bir tekniktir? Kimlerde işe yarar?
 • POP cerrahisinde vajinal histerektominin yeri var mıdır?
 • Vajinal histerektomi sonrası alçak McCall yeter mi?
 • Post-histerektomi SSLF hakkında deneyimleriniz nasıldır?
 • Apikal prolapsusta vajinal yerine laparoskopik histerektomi uygun mudur? Ne derece doğrudur?
 • POP cerrahisinde laparoskopik histerektomi ve sakropeksi yapmak mantıklı mıdır?
 • Apikal prolapsusta de novo SUI ön görülebilir mi? Nasıl?
 • Apikal prolapsus cerrahisini anti-inkontinans cerrahileri ile kombine edelim mi?
 • POP + anti-inkontinans cerrahi kombinasyonlarını düşündüğümüzde en uygun ikililer hangileridir?
 • POP ve anti-inkontinans cerrahisi hakkında iki basamaklı yaklaşım uygun mudur?
 • Urge inkontinansta cerrahi yapalım mı?

Menü

logo-png-6byz-
Copyright @ 2021 Tüm Hakları Saklıdır