• 00Gün
 • 00Saat
 • 00Dakika
 • 00Saniye

Pelvik Taban ve Kozmetik Jinekoloji Kongresi

23 Eylül 2022, Cuma     

11:00-12:00        ROUND TABLE OTURUMU (ROUND TABLE SALONU)

MASA NO – 1

UZMANLAR

Prof. Dr. Cansun DEMİR

Doç. Dr. Hakan TİMUR

Moderatör: Op. Dr. Berkem ÖKTEM

KONULAR

Gebelik ve Doğum sürecinin pelvik taban üzerine etkileri

Doğum şekli nasıl olmalıdır?

Uzamış doğum eyleminin pelvik taban üzerine etkisi

Sezaryen sonrası vajinal doğum

Gebelikte fetüs sayısı ve pelvik taban ilişkisi

Gebelikte pelvik organ prolapsusu

Gebelikte üriner inkontinans

Epizyotomi uygulanmalı mı? Uygun epizyotomi şekli ne olmalı?

Obstetrik anal sfinkter hasarı tanınması ve yönetimi

MASA NO – 2

UZMANLAR

Prof. Dr. Fatih ŞENDAĞ

Doç. Dr. Ali AKDEMİR

Moderatör: Op. Dr. Kübra BAĞCI

KONULAR

Pelvik taban hastalıklarına laparoskopik yaklaşım

Üriner inkontinansta laparoskopinin yeri

Pelvik organ prolapsuslarına yaklaşım

Sakrokolpopeksi

Vajinal assiste sakrokolpopeksi

Pektopeksi

Pektopeksi güvenli midir? Corona mortis ilişkisi

Lateral mesh süspansiyonu

Lateral mesh süspansiyonunda çıpa noktası (anchor point) neresi olmalıdır?

POP cerrahilerinde uterus korunmalı mıdır?

POP cerrahisi sonrası gebelik

Gebelikte POP cerrahisi

Arka kompartmanın laparoskopik düzeltme cerrahisi (Ventral rektopeksi)

Ön kompartmanın laparoskopik düzeltme cerrahisi Pelvik organ hastalıklarının tedavisinde komplikasyonların laparoskopik yönetimi

11:00-12:00        ROUND TABLE OTURUMU (ROUND TABLE SALONU)

MASA NO – 3

UZMANLAR

Prof. Dr. Klaus GOESCHEN

Op. Dr. Alparslan ÇALIŞKAN

Moderatör: Op. Dr. Ecem EREN

KONULAR

 • Vaginal approach for pelvic floor disorders
 • Anterior compartment POP surgeries
 • Mesh vs. No Mesh in anterior POP repair
 • Sling methods for POP surgeries
 • Should we combine anti-incontinance surgeries and POP surgeries?
 • Posterior compartment POP surgeries
 • Mesh vs. No Mesh in posterior POP repair
 • Sling methods for POP surgeries
 • Enterocele repair – the technique
 • Vaginal approach for Douglas obliteration
 • Perineal body repair: Highlights
 • Apical compartment POP surgeries
 • Mesh vs. No Mesh in apical POP repair
 • Sling methods for POP surgeries
 • Should we preserve the uterus in vaginal approach?
 • Apical prolapse prophylaxis following vaginal hysterectomy (McCall, SSLF, HUSLS)
 • SSLF: Unilateral vs. bilateral?
 • Should we combine anti-incontinance surgeries and POP surgeries?
 • Native tissue vs. prosthetic meshes for vaginal POP repair
 • The role of 4-arm, 6-arm meshes in POP repair
 • Is Posterior IVS safe to perform?

11:00-12:00        ROUND TABLE OTURUMU (ROUND TABLE SALONU)

MASA NO – 4

UZMANLAR

Prof. Dr. Eray ÇALIŞKAN

Prof. Dr. Sevtap HAMDEMİR KILIÇ

Moderatör: Op. Dr. Reyhan ASLANCAN

KONULAR

 • Kozmetik Jinekoloji
 • Kozmetik Jinekolojide Medikal Uygulamalar
 • Genital bölge anti-aging uygulamaları nelerdir?
 • PRP’nin kullanım alanları
 • Orgazm aşısı (O-shot, G-shot, V-shot, C-shot) etkili midir?
 • Genital bölge beyazlatmada doğru tercih ne olmalıdır? Lazer, Kimyasal, Mezoterapi
 • Genital bölge mezoterapisi hangi hastalar için uygundur?
 • Genital bölge dolguları: Yağ mı Hyaluronik asit mi tercih edilmelidir?
 • Hyaluronik asit tipinin seçiminde nelere dikkat edilmelidir?
 • Genital bölge lazer, radyofrekans ve HİFU uygulamaları
 • Hangi lazer cihazı kullanılmalıdır? (CO2, Er-Yag vb.)
 • Lazer üriner inkontinansta başarılı mıdır?
 • Vajinal daraltmada lazer mi cerrahi mi?
 • Kozmetik Jinekolojide Cerrahi Uygulamalar
 • Labioplasti endikasyonları nelerdir?
 • Labioplasti için doğru teknik hangisidir?
 • Klitoral hoodoplasti tek başına yapılır mı?
 • Klitoral hoodoplasti teknikleri nelerdir?
 • Preoperatif hazırlık ve postoperatif bakımı nasıl olmalıdır?
 • Vajinoplasti endikasyonları nelerdir?
 • Vajinoplasti teknikleri nelerdir?
 • Pelvik Organ Prolapsusu olan hastada vajinoplasti uygulanmalı mıdır? Önce hangisi tedavi edilmelidir?
 • Çocuk isteği olan hastaya vajinoplasti yapılır mı?
 • Vajinoplasti yapılan hasta gebe kalabilir mi? Doğum şekli nasıl olmalıdır?

11:00-12:00        ROUND TABLE OTURUMU (ROUND TABLE SALONU)

MASA NO – 5

UZMANLAR

Prof. Dr. İsmail Mete İTİL

Prof. Dr. Berna HALİLOĞLU PEKER

Moderatör: Op. Dr. Ali KASAPOĞLU

KONULAR

 • Üriner inkontinans ile ilgili merak edilenler
 • Üriner inkontinans tipleri nelerdir?
 • Üriner inkontinans tanısında ürodinaminin yeri nedir?
 • Pelvik taban ultrasonu ürodinaminin yerini tutar mı?
 • Stres inkontinans tanısı nasıl konmalıdır?
 • Stres inkontinansın ilaçla tedavisi var mıdır?
 • Stres inkontinansın yönetiminde cerrahi seçenekleri nelerdir?
 • SUI cerrahisinde vajinal vs. abdominal yaklaşım doğrudur?
 • Burch kolposüspansiyon altın standart mıdır?
 • TOT mu TVT mi yapalım?
 • TOT: İç-dış veya dış-iç mi yapılmalı?
 • Mesh tercihinde dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Mini-sling başarılı bir yöntem midir?
 • Meş erozyonu neden görülür ve önlenebilir mi?
 • Meş erozyonu tedavisinde ne yapılmalıdır?
 • Urge inkontinansın cerrahi tedavisi var mıdır?
 • Urge inkontinansın medikal tedavisinde ilaç seçimi nasıl olmalıdır?

11:00-12:00        ROUND TABLE OTURUMU (ROUND TABLE SALONU)

MASA NO – 6

UZMANLAR

Prof. Dr. Berna DİLBAZ

Prof. Dr. Fatih DURMUŞOĞLU  

Moderatör: Op. Dr. Elif UÇAR

KONULAR

 • Reproendokrinoloji gözüyle pelvik taban
 • PCOS
 • Menopoz
 • Obezite
 • Prematür Ovaryan Yetmezliği
 • Yaşlanmanın Pelvik Taban üzerine etkisi
 • Postmenopozal atrofik vajinit terimi halen geçerli mi?
 • Menapozun Genito-üriner Sendromu (GSM) nedir?
 • GSM tanısı nasıl olmalıdır?
 • Postmenopozal vajinal kuruluk tedavisinde yaklaşımlar nelerdir?
 • Postmenopozal genital cilt lezyonlarına nasıl yaklaşalım? (Liken sklerozis vb)
 • Hormonların pelvik taban üzerine koruyucu etkisi var mıdır?
 • Postmenopozal hastada Kegel egzersizleri işe yarar mı?
 • HRT tedavileri seçenekleri nelerdir?
 • HRT Üriner inkontinansını tedavi eder mi? POP’u engeller mi?
 • POP cerrahisi öncesi östrojen replasmanı verilmeli midir?
 • Kronik, rekürren vajinit tedavilerinde güncel durum nedir, nasıl bir yol izlenmelidir?
 • Kronik, rekürren vajinit tedavisinde cerrahinin ve lazerin yeri var mıdır?

MASA NO – 7

UZMANLAR

Doç. Dr. Cihan KAYA

Op. Dr. Murat YASSA

Moderatör: Op. Dr. Eylem ODACILAR

KONULAR

 • Jinekolojide Doğal orifis cerrahisi (v-NOTES)
 • Doğal orifisler nerelerdir?
 • Doğal orifis cerrahilerinin avantajları ve dezavantajları nelerdir?
 • vNOTES ile hangi jinekolojik ameliyatlar yapılabilir?
 • Laparoskopi mi, vNOTES mu yapalım? Neden?
 • vNOTES için uygun hasta seçimi nasıl olmalıdır?
 • Acil hastalarda vNOTES yapılır mı?
 • Obez hastalarda vNOTES güvenli midir?
 • Pelvik organ prolapsusu tedavisinde vNOTES ‘un yeri
 • vNOTES öncesi hasta hazırlığı nasıl olmalıdır?
 • vNOTES cerrahi sırasında karşılabilecek zorluklar nelerdir?

23 Eylül 2022, Cuma

12:30-13:00AÇILIŞ TÖRENİ (SALON-A)
Prof. Dr. M. Bülent TIRAŞ
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı
Doç. Dr. Ozan DOĞAN
Pelvik Taban ve Kozmetik Jinekoloji Derneği Başkanı
13:00-14:25PELVİK ORGAN PROLAPSUSU OTURUMU (SALON-A)
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Eray ÇALIŞKAN, Prof. Dr. İsmail Mete İTİL
13:15-13:30Pelvik organ prolapsusunun anatomisi
Prof. Dr. Ömer Tarık YALÇIN
13:30-13:45Pelvik organ prolapsusu: Tanımlama, Değerlendirme, Transperineal USG
Op. Dr. Bertan AKAR
13:45-14:00Pelvik organ prolapsusunda konservatif yaklaşımlar
Prof. Dr. Berna HALİLOĞLU PEKER
14:00-14:15Pelvik organ prolapsusunda mesh komplikasyonları ve multidisipliner yönetim
Prof. Dr. Hüseyin CENGİZ
14:15-14:25Tartışma
13:00-14:00SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-1 (SALON-B)
Oturum Başkanları: Op. Dr. Hakan KIZILET, Op. Dr. Hilmi TAŞDEMİR
14:25-14:45KAHVE MOLASI
14:45-16:10PELVİK ORGAN PROLAPSUSUNDA CERRAHİ TEKNİKLER OTURUMU (SALON-A)
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Melike DOĞANAY, Op. Dr. Selçuk SÖYLEMEZ
14:45-15:00Pelvik organ prolapsusu yönetiminde temel prensipler
Prof. Dr. Ateş KARATEKE
15:00-15:15Pelvik organ prolapsus cerrahilerinde uterus korunmalı mı?
Doç. Dr. İlhan ŞANVERDİ
15:15-15:30Arka kompartman hastalıkları (Enterosel, perineal desensus sendromu): Tanı ve tedavisi
Prof. Dr. Hakan AYTAN
15:30-15:45Vajinal cerrahide sınırlarımız ne olmalı? Vajinal yaklaşımla üreter diseksiyonu ve yüksek uterosakral fiksasyon
Doç. Dr. Mehmet SAKINCI
15:45-16:00Ürojinekolojide kullanılan yaşam kalitesi ölçekleri: Hangi hastaya, hangi ölçek kullanılmalı?
Prof. Dr. Fatma Ferda VERİT
16:00-16:10Tartışma
14:45-15:45SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-2 (SALON-B)
Oturum Başkanları: Op. Dr. Can

14:00-14:15        Pelvik organ prolapsusunda konservatif yaklaşımlar (Pesser, Fizyoterapi vb.)

                           Prof. Dr. Berna HALİLOĞLU PEKER

14:15-14:30        Prolapsusta mesh komplikasyonları ve multidisipliner yönetim (Değerlendirme, Ağrı yönetimi, total ve parsiyel mesh removal (prolapsusta), multidisipliner yaklaşım, hastanın sonraki tedavisi nasıl olmalı?

                          Prof. Dr. Hüseyin CENGİZ

14:30-14:45       Tartışma             

14:45-15:00       KAHVE MOLASI

15:00-16:15        PROLAPSUS CERRAHİ TEKNİK OTURUMU

                         Oturum Başkanları: Ad Soyad, Ad Soyad

15:00-15:15        Prolapsusta cerrahiler – uterus korunmalı mı?

                          Doç. Dr. İlhan ŞANVERDİ

15:15-15:30        Posterior forniks sendromu

                          Op. Dr. Murat YASSA

15:30-15:45        Arka kompartman hastalıkları (Enterosel, perineal desensus sendromu): Tanı ve tedavi

                          Prof. Dr. Hakan AYTAN

15:45-16:00        Ürojinekolojide kullanılan yaşam kalitesi ölçekleri, nereden ne kullanılmalı

                          Prof. Dr. Fatma Ferda VERİT

16:00-16:15        Tartışma

16:15-18:15         PELVİK TABAN OTURUMU

                          Oturum Başkanları: Prof. Dr. Murat ARSLAN, Doç. Dr. İbrahim POLAT

16:15-16:30        Menapozun genitoüriner sendromu

                           Prof. Dr. Berna DİLBAZ

16:30-16:45        Female genital mutilasyon

                           Prof. Dr. Fatih DURMUŞOĞLU

16:45-17:00        Gebelik ve doğumun pelvik taban üzerine etkisi

                           Prof. Dr. S. Cansun DEMİR

17:00-17:15        OASIS, tanı, tedavi ve önleme stratejileri

                           Doç. Dr. Hakan TİMUR

17:15-17:30        Rektovajinal ve obstetrik fistüller ve tamiri

                           Doç. Dr. Hanifi ŞAHİN

17:30-17:45        NeoVajen laparoskopi

                           Prof. Dr. Fatih ŞENDAĞ

17:45-18:00        NeoVajen vajinal yaklaşım

                          Doç. Dr. Mehmet SAKINCI

18:00-18:15        Radikal pelvik cerrahiler sonrası pelvik taban disfonksiyonları

                          Doç. Dr. Mehmet Baki ŞENTÜRK

18:15-18:30        Tartışma  

24 Eylül 2022, Cumartesi            

09:00-10:30         PROLAPSUS CERRAHİ TEKNİK OTURUMU: VİDEO ŞÖLENİ – 1

                           Oturum Başkanı: Ad Soyad

09:00-09:15         Kanıta dayalı Abdominal sakropeksi

                           Prof. Dr. Muhammet Erdal SAK

09:15-09:30         POP hastalalıklarında meş kullanılmadan yapılan laparoskopik yaklaşımlar

                            Op. Dr. Resul KARAKUŞ

09:30-09:45         Zor promontoryuma yaklaşım, anatomik varyasyonlar, korunma yöntemleri

                          Doç. Dr. Ali AKDEMİR

09:45-10:00         Pektopeksi

                          Prof. Dr. Hasan TERZİ

10:00-10:15         Lateral süspansiyon

                          Doç. Dr. Nurullah PEKER

10:15-10:30         Tartışma

10:30-10:45         KAHVE MOLASI

10:45-11:30         PROLAPSUS CERRAHİ TEKNİK OTURUMU: VİDEO ŞÖLENİ – 2

                          Oturum Başkanı: Ad Soyad

10:45-11:00         vNOTES ile yüksek uterosakral ligaman süspansiyonu: Prolapsusta yeni yaklaşım

                          Doç. Dr. Cihan KAYA

11:00-11:15         Yükselen trend: Kolpoklezis

                         Doç. Dr. Egemen ERTAŞ

11:15 -11:30         Sakrospinöz ligament fiksasyonu

                          Doç. Dr. Çetin KILIÇÇI

11:30-11:45         Tartışma

11:45-12:45         PROKTOLOJİ OTURUMU

                          Oturum Başkanı: Ad Soyad

11:45-12:00         Obstrükte defakasyon sendromu

                           Ad Soyad

12:00-12:15         Rektal prolapsus cerrahi tedavileri (Ventral rektopeksi vb)

Ad Soyad

12:15-12:30         Fekal inkontinansa yaklaşım ve tedavisi

                           Ad Soyad

12:30-12:45         Tartışma

12:45-13:45         KADIN ÜRİNER İNKONTİNANSI OTURUMU – 1   

                   Oturum Başkanları: Ad Soyad

12:45-13:00         Üriner İnkontinansın anatomi ve fizyolojisi (İntegral teori, ligament, kaslar vb)  

Op. Dr. Murat YASSA

13:00-13:15         Üriner inkontinansa yaklaşım; Tanımlama ve değerlendirme

                          Doç. Dr. Özgür YENİEL

13:15-13:30         Üriner inkontinansta mesh komplikasyonları ve multidisipliner yönetimi (parsiyel vs total mesh removal)

                          Prof. Dr. İsmail Mete İTİL

13:30-13:40         Tartışma 

13:45-14:30         ÖĞLE YEMEĞİ  

14:30-15:15         Uydu Sempozyumu- Happy INTIM

Oturum Başkanı: ……

Konu Başlığı

Ad Soyad

15:15-16:15         KADIN ÜRİNER İNKONTİNANSI OTURUMU – 2  (ÜROLOJİ)          

                          Oturum Başkanı: Prof. Dr. Levent YAŞAR

15:15-15:30         Aşırı aktif mesaneye bütüncül yaklaşım ve yönetimi

                          Doç. Dr. Hüseyin DURUKAN

15:30-15:45         Sakral nöromodülasyon

                            Prof. Dr. Emre HURİ

15:45-16:00         Üriner inkontinansta ürodinaminin yeri nedir?

                           Prof. Dr. Erdoğan ASLAN

16:00-16:15         3D anatomik modellemenin cerrahi eğitim, yapay zeka ve fonksiyonel ürolojide kullanımı

                          Prof. Dr. Emre HURİ

16:15-16:30         KAHVE MOLASI

16:30-17:15         KOZMETİK JİNEKOLOJİYE GİRİŞ

                           Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ozan DOĞAN

16:30-16:45         Genital kozmetik işlemler için anatomik değerlendirme

                            Doç. Dr. Ozan DOĞAN

16:45-17:00         Kozmetik jinekoloji – Hasta seçimi, değerlendirilmesi ve yasal zemin

                           Ad Soyad

17:00-17:15         Preop hazırlık, Postoperatif bakım               

                         Ad Soyad

17:15-18:45         CERRAHİ YAKLAŞIMLAR – 1   

                           Oturum Başkanları: Ad Soyad

17:15-17:35         Labioplasti ve klitoral hoodoplasti teknikleri

                        Ad Soyad

17:35-17:55         Vajinoplasti, perineoplasti

                          Ad Soyad

17:55-18:15        Mons pubis estetiği, Labium majör hipotrofilerine cerrahi yaklaşım

                            Ad Soyad

18:15-18:35         Skar revizyonu yönetimi (Epizyotomi, sezaryen skar, gebelik çatlakları)

                            Ad Soyad

18:35-18:50         Tartışma

25 Eylül 2022, Pazar      

08:30-10:00         SEKSOLOJİ OTURUMU 

                             Oturum Başkanı: Ad Soyad        

08:30-08:45         Kadında orgazmik bozukluklar tanı ve tedavi yöntemleri

                             Dr. Selcen BAHADIR

08:45-09:00         Vulvar Vestibülit Sendromu: Cinselliğe etkisi

                          Dr. Didem KURBAN

09:00-09:15         Kayıp Penis Sendromu: Mit mi realite mi? 

                          Prof. Dr. Egecan ŞEREFOĞLU

09:15-09:30         Vajinismusa pratik yaklaşım

                          Dr. İnci ÇAVUŞOĞLU

09:30-09:45         Genital estetik: Cinsel hayatı nasıl etkiler?                          

                           Doç. Dr. Aşkı ELLİBEŞ KAYA

09:45-10:30         Uydu Sempozyumu-Mealis

                     Oturum Başkanı: ……

10:30-11:30         ÜRİNER İNKONTİNANS CERRAHİ TEKNİK OTURUMU: VİDEO ŞÖLENİ     

                           Oturum Başkanı: Ad Soyad

10:30-10:45        Kolposüspansiyon

                            Doç. Dr. Süleyman SALMAN

10:45-11:00         Mid-üretral slingler: Hangisini kullanalım? Güncel başarı oranları

                            Prof. Dr. Emin ÜSTÜNYURT

11:00-11:15         İnkontinansta otolog fasya kullanımı

                           Prof. Dr. Nida BAYIK

11:15-11:30         Üriner inkontinansta botoks ve lazer uygulamaları, güncel bilgiler            

                           Doç. Dr. Özge KÖMÜRCÜ KARUSER

11:30-11:45         KAHVE MOLASI

11:45-14:30         INTEGRAL TEORİ OTURUMU     

                            Oturum Başkanı:Ad Soyad

11:45-12:00         Pelvik Taban Cerrahisinde İntegral Teori Temelli stratejiler

                            Prof. Dr. Klaus Goeschen

12:00-12:15         Integral theory adapted transvaginal pelvic organ prolapse surgery with native tissue

                            Dr. Ion-Andrei Mueller-Funogea

12:15-12:30         Integral teori temelinde Pelvik Organ Prolapsusu cerrahisi için doğru bilinen yanlışlar, yanlış bilinen doğrular?

                             Dr. Alparslan Çalışkan

12:30-12:45         Tethered Vagina Syndrome: Pathophysiology, diagnosis and surgical repair. Zincirlenmiş Vajen Sendromu: Patofizyoloji, tanısal özellikler ve cerrahi onarım

                             Prof. Dr. Klaus Goeschen

12:45-13:00         Coexistence of anorectal dysfunctions, over-, underactive bladder symptoms, stress urinary incontinence and pain in women with POP: etiology, pathophysiologic pathways

                           Dr. Bernard Liedl

13:00-13:15         Tartışma             

13:15-14:00         ÖĞLE YEMEĞİ

14:00-14:45         KADIN ÜROLOJİSİ OTURUMU   

                            Oturum Başkanı: Ad Soyad

14:00-14:15         Longterm symptom cure of over-, underactive bladder, anorectal dysfunctions and pain by mesh-supported vaginal POP-repair         

                            Dr. Bernard LIEDL

14:15-14:30         Vezikovajinal firstüller ve tamiri (Martius flebi dahil)

                            Prof. Dr. Cüneyt ÖZKÜRKÇÜGİL

14:30-14:45         Rekürren üriner trakt enfeksiyonları, tanı ve yönetim

                            Ad Soyad

14:45-15:30         Uydu Sempozyumu-Movemed-Dr. Arnold

                       Oturum Başkanı: ……

                       Konu Başlığı

                       Dr. Pablo GONZALEZ ISAZA

15:30-15:40         KAHVE MOLASI

15:40-17:00         KOZMETİK JİNEKOLOJİDE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR 2. OTURUM

                            Oturum Başkanı: Ad Soyad

15:40-16:00         Otolog yağ dolgusu ve lipofilling uygulamaları

                            Ad Soyad

16:00-16:20         Genital bölgede hyaluronik asitin kullanımı

                            Prof. Dr. Sevtap HAMDEMİR KILIÇ

16:20-16:40         Genital bölge ip askı uygulamaları

                            Dr. Ebru ALPER

16:40-17:00         Kozmetik jinekolojide komplikasyon yönetimi ve revizyon uygulamaları

                            Doç. Dr. Ozan DOĞAN

17:00-19:00         KOZMETİK JİNEKOLOJİDE CERRAHİ DIŞI YAKLAŞIMLAR

                            Oturum Başkanı: Ad Soyad

17:00-17:20         Genital bölge lazer, radyofrekans ve HİFU uygulamaları

                            Doç. Dr. Aşkı ELLİBEŞ KAYA

17:20-17:40         Labia majora lifting için plazma enerji

                            Dr. Özgür AĞLAMIŞ

17:40-18:00         Genital bölge mezoterapi ve anti-aging uygulamaları (Kollajen, DNA ışıltıları)

                            Dr. Ufuk ALATEKİN

18:00-18:20         Genital bölge kök hücre ve PRP uygulamaları (O-shot, V-shot, G noktası uygulamaları)

                             Prof. Dr. Eray ÇALIŞKAN

18:20-18:40         Genital bölge renk açma teknikleri

                            Dr. Ahmet ATALIK

18:40-19:00         Vajinal rejuvanation teknikleri

                            Ad Soyad

19:00-19:20         Tartışma ve Kapanış

Menü

logo-png-6byz-
Copyright @ 2021 Tüm Hakları Saklıdır