• 00Gün
  • 00Saat
  • 00Dakika
  • 00Saniye

Bildiri Sunum Saatleri

23.09.2022 // SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU – 1 // 13:00-14:00 // SALON-B

[S-01] Pektopeksi Yapilan Evre 4 Prolapsus Hastasinda Postoperatif De Novo Rektosel Gelişimine Yaklaşim
Ayşe Betül Albayrak Denizli1, Ahmet Eser2
1Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
2Lefkoşa Sevinç Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Lefkoşa

[S-02] Pelvik ağrı, akciğerde multiple leiomyomatozis, malign potansiyeli belirlenemeyen düz kas hücresi tümörü ve gebelik: Nadir vaka sunumu
Sinan Güleç1, Gökçe Güleç2, Cem Dane3
1İstinye Üniversitesi Hastanesi MedicalPark Gaziosmanpaşa, İstanbul
2Sağlık Bakanlığı, Gölköy Devlet Hastanesi, Ordu
3İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul

[S-03] Lefort Kolpokleizis Operasyonu Sonrası Hastaların Uzun Dönem Klinik Sonuçları, Rekürrens ve Hasta Memnuniyet Düzeyleri
Hale Çetin Arslan
Sağlık Bilimleri Üniverstesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

[S-04] Preoperatif ölçülen maksimal üretral kapanma basıncı değeri üriner inkontinans nedeniyle trans obturator tape operasyonu yapılan hastalarda postoperatif sonuçlar için prediktif bir belirteç olarak kullanılabilir mi?
Burak Elmas, Uğurcan Zorlu
Ankara Şehir Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Ankara

[S-05] Sağlık Çalışanlarında Kegel Egzersizleri Bilgi Düzeyi
Bilge Doğan Taymur, Arzu Bilge Tekin, Güldeniz Toklucu
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

[S-06] Başarısız Labioplasti Operasyonları Sonrası Flap Çevirme İle Revizyon Olgusu
Bertan Akar
Özel Aktif Kocaeli Hastanesi, Kocaeli

[S-07] isteroskopik morselasyonun enerji yöntemleri ile histeroskopik rezeksiyona üstünlük ve dezavantajları, video vaka sunumu
Mustafa Can Sivas, Alperen İnce
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul

[S-08] İntrauterin Gelişme Kısıtlılığı Tanısı Alan Gebelerde Serum Amphiregulin Düzeylerinin Araştırılması
Fatma İsmail Ali Ramadan1, İbrahim Kale2Berna Buse Kobal2, Ayşegül Özel2, Murat Muhcu2
1Gebze Yüzyıl Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

[S-09] Histerektominin Seksüel Fonksiyon Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi
Kübra Bağdatlıoğlu, Mechtap Kirtzali, Ahmet Alp, Nura Fitnat Topbaş Selçuki
Sisli hamidiye etfal eğitim araştırma hastanesi

[S-10] Uterin Prolapsus Tedavisi’nde Vaginal Asiste Laparoskopik Sakroservikopeksi Yaklaşımı
Sema Rumeysa Çınar
SBÜ GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM, İSTANBUL

[S-11] Uterin Prolapsus Tedavisinde Laparoskopik Sakrohisteropeksi Kravat Tekniği
Berrin Taşkesen
SBÜ GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM, İSTANBUL

 

23.09.2022 // SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU – 2 //14:30-15:30 // SALON-B

[S-12] Perineoplasti uygulanan hastaların retrospektif analizi: 33 olgu
Sakine Rahımlı Ocakoğlu1, Fatma Serra Sezer1, Mustafa Çağatay Büyükuysal2, Emin Üstünyurt1
1Bursa Şehir Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
2Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

[S-13] İntrapartum ultrasonografinin doğumda arrest şüphesinde kullanımı ve gözlemciler arası güvenilirliği
Arzu Bilge Tekin1, Murat Yassa2, Pınar Birol3, Ayşegül Gücük1, Doğuş Budak1, Bilge Dogan Taymur1, Niyazi Tuğ1
1Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
2VM Maltepe Medikal Park Hastanesi, Bahçeşehir Üniversitesi
3Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi

[S-14] Laparoskpik Pektopeksi
Reyhan Yesevi, Süleyman Salman, Fatma Ketenci Gencer
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul

[S-15] aparoskopik lateral süspansiyon ile sistosel ve uterin prolapsus tedavisi
Aybüke Kaya
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ, İSTANBUL

[S-16] Semptomatik Bartholin kisti veya apsesi tedavisinde Bartholin gland marsupializasyonu; Olgu serisi
Zeliha Atak
Bursa Şehir Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Bursa

[S-17] TOT operasyonu sonrasında komplikasyon olarak gelişen mesh erozyonunun, mesh eksızyonu yapılmadan yönetimi
Elif Yıldız
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Kadın Hastalıkları ve doğum Kliniği,İstanbul

[S-18] Bir vaka sunumu; vajinal sineşi
Merve Sezer Yıldırım1, Sezgi Güllü Erciyestepe2, Orhan Şahin1, Narin Ece Rol1
1SARIYER HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANA BİLİM DALI, İSTANBUL
2ACIBADEM ÜNİVERSİTE HASTANESİ, KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

[S-19] Vajinal histerektomi sonrası batın içi kanama: olgu sunumu
Esra keleş
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı,İstanbul

[S-20] Transobturatuar Tape Operasyonu Sonrası Gelişen Pulmoner Emboli – Vaka Sunumu
Kazibe Koyuncu, Emre Mat, Gazi Yıldız, Rezzan Berna Temoçin, Pınar Birol İlter, Dürüye Ayhan, Ezgi Aslan
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı,İstanbul

[S-21] Vajinanın primer malign melanomu-olgu sunumu
Rezzan Berna Temoçin, Kazibe Koyuncu, Gazi Yıldız, Emre Mat, Ezgi Aslan
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı,İstanbul

[S-22] Genital bölge stromal vasküler fraksiyon ve adipoz doku kaynaklı mezenkimal kök hücre enjeksiyonu
Savas Ozgur Aglamis
Özel Op Dr Özgür Ağlamış Muayenehanesi, İstanbul

 

23.09.2022 // SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU – 3// 15:55-16:55 // SALON-B

[S-23] Surgical Treatment of Stress Urinary Incontinence and Prolapse by Vaginal Hysterectomy with Single İncision Mini Sling
Inci Öz
Liv Hospital Vadi Obstetrics and Gynecology

[S-24] Perimenopozal Kadınlarda Pelvik Organ Prolapsusu Sıklığı, Şiddeti ve Risk Faktörleri
Elif Yıldız1, Burcu Dinçgez Çakmak2, Fatma Ketenci Gencer1, Burcu Aydın Boyama3
1Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Kadın Hastalıkları ve doğum Kliniği,İstanbul
2Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Bursa
3Medipol Üniversitesi, Esenler Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

[S-25] Minimally Invasive Robotic Sacrocervicopexy and Burch Operation in the Treatment of Pelvic Organ Prolapse and Stress Incontinence
Inci Öz
Liv Hospital Vadi İstanbul Turkey Obstetrics and Gynecology

[S-26] OT cerrahisinde icten dısa ve dıştan içe mesh uygulamalarının karşılaştırılması
Elif Yıldız, Esra Nazlı Döktür
Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

[S-27] Pelvik Organ Prolapsusu Nedeniyle Sakrokolpopeksi Operasyonu Yapılan Hastaların Uzun Dönem Sonuçlarının POP-Q Ölçeği ve Pelvik Taban Ultrasonografisi ile Değerlendirilmesi
Hüseyin Durukan, Revan Sabri Ciftci
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

[S-28] vNOTES Histerektomi ile Alakalı Youtube Videolarının Eğiticilik Değeri ve Kalite Analizi
Esra Ayanoğlu1, Arzu Bilge Tekin1, Memiş Ali Mutlu1, Pınar Birol İlter2, Murat Yassa3, Niyazi Tuğ1
1İstanbul Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi
3İstanbul Özel VM Medical Park Maltepe Hastanesi

[S-29] Vajinal histerektomi yapılan olguların postoperatif üriner inkontinans gelişim riski açısından değerlendirilmesi
Özge Coşar, Kübra Bağdatlıoğlu, Meriç Kabakçı
Sisli hamidiye etfal eğitim araştırma hastanesi

[S-30] Kliniğimizde meş erozyonu nedeniyle opere edilen hastaların özellikleri ve sonuçları
Elif Cansu Gundogdu, Elif Karataşlı, Elif Ünlügedik Sayın
Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi

[S-31] Epizyotomi Cilt Onarımında Farklı Sütür Tekniklerinin Yara İyileşmesi ve Ağrı Açısından Karşılaştırılması
Semra Yüksel, Aylin Üstün
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

[S-32] Vajinal Histerektomi Sonrası Cuff Prolapsusunda Laparoskopik Lateral Süspansiyon
Karolin Ohanoglu, Alper Türkoğlu
Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi

[S-33] Stres üriner inkontinans cerrahisi başarısızlığını etkileyen faktörler ve hasta danışmanlığı için Nomogram
Muhammed Hanifi Bademkıran
Gaziantep Universitesi Tip Fakultesi,kadin Hastaliklari ve Dogum,Gaziantep

 

23.09.2022 // SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU – 4 // 17:05-18:05 // SALON-B

[S-34] Gebelikte Konstipasyonu Olan Hastalarda Tüketilen Ekmeğin Etkisi
Ülkü Ayşe Türker Aras1, Hande Sezer2
1Kafkas Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilimdalı, Kars
2Kars Harakani Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Kars

[S-35] Stres üriner inkontinansın cerrahi tedavisinde otolog rektus fasya grefti ile pubovajinal sling tekniği
Can Tercan, Ali Selçuk Yeniocak
T.C. Sağlık Bakanlığı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

[S-36] Bartholin bezi apsesi tedavisi sonrası gelişen anovajinal fistülün iki aşamalı cerrahi onarımı
Uğur Kemal Öztürk1Esra Keleş2, Sami Açar3
1Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Jinekolojik Onkoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Jinekolojik Onkoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Namık Kemal Üniversitesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Tekirdağ

[S-37] Stres ürinerinkontinans nedeniyle midüretralsling prosedürünün komplikasyonlarından mesh erozyonlarının incelenmesi:
Osman Samet Gunkaya, Memiş Ali Mutlu
Sancaktepe Şehit Profesör Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İstanbul

[S-38] Kaudal regresyon tanılı hastamızda obstetrik travmaya bağlı anal inkontinansının yönetimi
Duygu Işıl Gencer
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, İstanbul

[S-39] TOT uygulanan hastalarda dıştan içe ve içten dışa iki ayrı tekniğin karşılaştırılması
Hakan Kızılet1, Ozan Doğan2
1Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Adıyaman
2Özel Ofis, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Kliniği, İstanbul, Türkiye

[S-40] Normal Vajinal Yolla Doğum Sonrası Görülen Rektum Hasarlarının Yönetimi
Gülseren Polat1, Tuğba Akçaoğlu2
1İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
2İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı

[S-41] Sistosel Olgularında PRP Uygulamaları Sonrası İzlenen İşeme Disfonksiyonu
Tuğba Akçaoğlu, Adeviye Elçi Atılgan
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, İstanbul

[S-42] Histerektomi Yapilan Hastalarda Ameliyat Tekniklerinin (Laparoskopik Ve Vnotes ) Retrospektif Karşilaştirilmasi
Doğuş Budak1, Arzu Bilge Tekin1, Murat Yassa2, Niyazi Tuğ1
1Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul
2Medical Park Maltepe Hastanesi İstanbul

[S-43] A case report: Incomplete management of a case with uterine didelphys type Müllerian anomaly
Erhan Hüseyin Cömert
Vocational School of Health Services,Rumeli Universty,Istanbul,Turkey

[S-44] Histerektomi türlerinde cinsel fonksiyonların karşılaştırılması
Elif Uçar
Özel Esencan Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Esenyurt, İstanbul

Menü

logo-png-6byz-
Copyright @ 2021 Tüm Hakları Saklıdır